เติมเต็มบ้านในฝันของคุณด้วยสินค้าคุณภาพจาก โฮมมาร์ท ไทยนิยมเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ไทยนิยม เทรดดิ้ง จำกัด :
128 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
Tel : (032) 437302-5
Fax: (032) 463719
Email : info@thainiyompb.com

โรงค้าไม้ไทยนิยม :
บ้านเลขที่ 331/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
Tel : (032) 461092, (032) 461094
Email : info@thainiyompb.com